OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Prehliadka SÚH

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Divadelné storočie – stopy a postoje

Od 28. februára 2020 do 30. júna 2021 si pri príležitosti celoslovenského pro...

Majstri hudobných nástrojov

Pri príležitosti 75. výročia vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby je otvo...

IVAN KULEC A JEHO TVORBA

Celoživotná výtvarná pozostalosť najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného um...

Človek a materiál

Drevo, prútie, lístie, slama, trstina, korienky, kukuričné šúpolie, hlina, ko...

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov je jeden z tých nezvy- čajných projekto...

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019

Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019 návštevníkom predstavuje...

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...
1 2 3