OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Prehliadka SÚH

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

CARMEN

balet

Luskáčik

balet

Generácia 909,76

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej ...

Čarodejník z krajiny OZ

Slávna rozprávka ako tanečné divadlo

EVA BISSOVÁ. 100. VÝROČIE NARODENIA

Sprístupnenie výstavy umeleckej a literárnej tvorby predstaviteľky modernej u...

Divadelné storočie – stopy a postoje

Od 28. februára 2020 do 30. júna 2021 si pri príležitosti celoslovenského pro...

Chrobák v hlave

Situačná komédia.  / POZOR ! PO ZAČIATKU PREDSTAVENIA VSTUP DO HĽADISKA NIE J...

TOM, DICK A HARRY

činohra
1 2 3 4