OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Prehliadka SÚH

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Majstri hudobných nástrojov

Pri príležitosti 75. výročia vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby je otvo...

EVA BISSOVÁ. 100. VÝROČIE NARODENIA

Sprístupnenie výstavy umeleckej a literárnej tvorby predstaviteľky modernej u...

Divadelné storočie – stopy a postoje

Od 28. februára 2020 do 30. júna 2021 si pri príležitosti celoslovenského pro...

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov je jeden z tých nezvy- čajných projekto...

Podivuhodné dejiny umenia

Interaktívna inštalácia venovaná všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou ...

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019

Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019 návštevníkom predstavuje...

Generácia 909,76

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej ...
1 2