OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Prehliadka SÚH

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019

Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019 návštevníkom predstavuje...

TRI PRASIATKA A VLK ÚŽERNÍK

rozprávka

Luskáčik

balet

EVA BISSOVÁ. 100. VÝROČIE NARODENIA

Sprístupnenie výstavy umeleckej a literárnej tvorby predstaviteľky modernej u...

Generácia 909,76

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej ...

Retrospektíva – Bienále divadelnej fotografie a j...

Divadelný ústav v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto pripr...

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov je jeden z tých nezvy- čajných projekto...
1 2 3