OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Beatles go Baroque

Miesto konania: historická budova SND

Tulák Chaplin

Miesto konania: nová budova SND - Sála opery a baletu

Z rozprávky do rozprávky

Baletná rozprávka

O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE“

Výstava „O MÓDE V PRIRODZENOM „MODE" je ukážkou troch kolekcií pätice autorie...

Giselle

Romantický baletný klenot

TRI PRASIATKA A VLK ÚŽERNÍK

rozprávka

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Martin Benka

SNM-Historické múzeum a SNM-Múzeá v Martine pripravili výstavu o osobnosti, ž...

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov je jeden z tých nezvy- čajných projekto...
1 2 3