OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Martin Benka

SNM-Historické múzeum a SNM-Múzeá v Martine pripravili výstavu o osobnosti, ž...

TUTTI PRO – DETI S ŠKO

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT V RYTME SWINGU

Vstupné: 10,- 12,- 14,- €Platia abonentné vstupenky AB

RADKA FIŠAROVÁ ZNOVU V ŽILINE

Vstupné: 12,- 14,- 16,- €Abonentné vstupenky AB platia len v štvrtok 6. 2. 2020

OD MOZARTA K EXOTICKÝM INŠPIRÁCIÁM

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB

MIMORIADNY KONCERT VOCE MAGNA

Jednotné vstupné: 6,- €Abonentné vstupenky neplatia.

IN MEMORIAM M. R. ŠTEFÁNIK

Vstupné: 8,- 10,- 12,- €Platia abonentné vstupenky AB

VEĽKONOČNÝ KONCERT

Vstupné: 10,- 12,- 14,- €Abonentné vstupenky AB platia len v štvrtok 2. 4. 2020

ORGANOVÝ VEČER

Jednotné vstupné: 6,- €Platia abonentné vstupenky AB.
1 2 3 4 5