OD:
DO:

Sedí to

Ústredie ľudovej umeleckej výroby otvára novú výstavu pod názvom Sedí to. Ret...

Overené časom I.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby sprístupní od 23. 5. 2017 v Galérii a preda...

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...

Doktor Jajbolí

Baletná rozprávka

NESTEX - nestála expozícia SNG

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) poskytuje náv...

Veľký okruh SJ

I. Veľký okruh, prehliadka v slovenskom jazyku

Veľký okruh CJ

I. Veľký okruh, prehliadka v cudzom jazyku.

Veľký okruh CJ

I. Veľký okruh, prehliadka v cudzom jazyku.

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Prehliadka hvezdárne

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

KOCÚR V ČIŽMÁCH

Autor: X. Montsalvatge. Operu uvádzame v slovenskom jazyku. Predstavenie k MDD

POPOLUŠKA

Operná rozprávka

Expo židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami...

GIGANTY

Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum v Bratislave pripravilo v spolup...
1 2 3