OD:
DO:

Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky

Výstava textilných nápisových násteniek prezentuje materiál zozbieraný v rámc...

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

AUTOM NA VÝLET, alebo iné radosti 60-tych rokov

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stá...

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Stála expozícia, ktorá približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najm...

Vlnenie

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prináša do metropoly východného Slov...

NESTEX - nestála expozícia SNG

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) poskytuje náv...

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Prehliadka hvezdárne

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

TRI PRASIATKA A VLK ÚŽERNÍK

rozprávka

„Vždy príde večer ... a po ňom ráno“

Autorská výstava „Vždy príde večer...a po ňom ráno" Vivien Babicovej je dôkaz...

FERDO MRAVEC

Jiří Pauer - Tanečná rozprávka v dvoch dejstvách.

V krajine remesiel

O tradičné ľudové remeslá je stále záujem aj medzi tými najmenšími. Ústredie ...

Expo židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami...
1 2 3