OD:
DO:

Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky

Výstava textilných nápisových násteniek prezentuje materiál zozbieraný v rámc...

Spiaca krásavica

balet

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Stála expozícia, ktorá približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najm...

Doktor Jajbolí

Baletná rozprávka

NESTEX - nestála expozícia SNG

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) poskytuje náv...

KOCÚR V ČIŽMÁCH

Autor: X. Montsalvatge. Operu uvádzame v slovenskom jazyku. Predstavenie k MDD

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Prehliadka hvezdárne

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Vlnenie

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) otvára novú výstavu pod názvom Vlnen...

Ľsti plsti

Výstava Ľsti plsti predstavuje súčasnú tvorbu z plsti. Päť talentovaných auto...

Veľký okruh SJ

I. Veľký okruh, prehliadka v slovenskom jazyku

Veľký okruh CJ

I. Veľký okruh, prehliadka v cudzom jazyku.

Veľký okruh CJ

I. Veľký okruh, prehliadka v cudzom jazyku.
1 2