OD:
DO:

Človek a materiál

Drevo, prútie, lístie, slama, trstina, korienky, kukuričné šúpolie, hlina, ko...

Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky

Výstava textilných nápisových násteniek prezentuje materiál zozbieraný v rámc...

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Stála výstava „Dejiny Rusínov na Slovensku“

Výstava verejnosti poukazuje na silnú historickú prepojenosť každodenného ži...

AUTOM NA VÝLET, alebo iné radosti 60-tych rokov

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stá...

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...

Človek a odev

Odev je jedným z najosobitejších fenoménov tradičnej kultúry na území Slovens...

Človek a pôda

Poľnohospodárstvo bolo po stáročia hlavným zamestnaním a základným zdrojom ob...

Národopisná expozícia v prírode - skanzen

Národopisná expozícia v prírode podáva návštevníkom ucelenú predstavu základn...

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Stála expozícia, ktorá približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najm...

Národopisná expozícia v prírode

Národopisná expozícia v prírode podáva návštevníkom ucelenú predstavu základn...

Stála expozícia Literárneho múzea SNK

Stála expozícia predstavuje vývin literatúry od počiatkov slovanského písomní...

Anna Karenina

balet

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Stála expozícia Ľudovít Štúr a moderné Slovensko predstavuje prehľad života a...
1 2 3 4 5