OD:
DO:

Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky

Výstava textilných nápisových násteniek prezentuje materiál zozbieraný v rámc...

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

AUTOM NA VÝLET, alebo iné radosti 60-tych rokov

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stá...

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Stála expozícia, ktorá približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najm...

NESTEX - nestála expozícia SNG

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) poskytuje náv...

Spiaca krásavica

balet

KOCÚR V ČIŽMÁCH

Autor: X. Montsalvatge. Operu uvádzame v slovenskom jazyku.

Prstom po mape

Výstava dokumentuje zmeny v ľudskom videní sveta prostredníctvom najkrajších ...

TRI PRASIATKA A VLK ÚŽERNÍK

rozprávka

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Prehliadka hvezdárne

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

POPOLUŠKA

Operná rozprávka

Expo židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami...
1 2