OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Prehliadka SÚH

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Divadelné storočie – stopy a postoje

Od 28. februára 2020 do 30. júna 2021 si pri príležitosti celoslovenského pro...

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov je jeden z tých nezvy- čajných projekto...

Podivuhodné dejiny umenia

Interaktívna inštalácia venovaná všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou ...

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...

VÝSTAVA KRASLÍC Z MÚZEJNÝCH FONDOV

Nech je táto výstava nielen pastvou pre oči, dokladom uchovávania dedičstva n...

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Stála expozícia, ktorá približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najm...

Noc múzeí a galérií 2021 v SNM – MUK vo Svidníku

V tomto roku udalosť prebehne 15. mája a záštitu nad ňou prevzala prezidentka...
1 2