OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Prehliadka SÚH

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Jánošík

tanečné predstavenie

CARMEN

balet

NUREYEV

Baletné predstavenie ,,Vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je možn...

Čarodejník z krajiny OZ

Slávna rozprávka ako tanečné divadlo

Liliom

Tragikomický príbeh z mestskej periférie

BORODÁČ alebo Tri sestry

Činohra Vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je možný.

Besy

Divadlo ako exorcizmus

NAŠI furianti

ČINOHRA
1 2 3 4