OD:
DO:

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

AUTOM NA VÝLET, alebo iné radosti 60-tych rokov

Výstava nás prenesie do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stá...

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Stála expozícia, ktorá približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najm...

Doktor Jajbolí

Baletná rozprávka

NESTEX - nestála expozícia SNG

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) poskytuje náv...

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Prehliadka hvezdárne

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Vlnenie

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prináša do metropoly východného Slov...

Expo židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami...

Detská prehliadka

III. Okruh Ako sa žilo na hrade (detské prehliadky), prehliadka v slovenskom ...

Malý okruh CJ

II. Malý okruh, prehliadka v cudzom jazyku.

Malý okruh SJ

II. Malý okruh, prehliadka v slovenskom jazyku.
1 2 3