OD:
DO:

Zidne kuharice - Textilné nápisové nástenky

Výstava textilných nápisových násteniek prezentuje materiál zozbieraný v rámc...

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...

Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi

Stála expozícia, ktorá približuje niekdajší život v Devínskej Novej Vsi, najm...

NESTEX - nestála expozícia SNG

Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) poskytuje náv...

KOCÚR V ČIŽMÁCH

Autor: X. Montsalvatge. Operu uvádzame v slovenskom jazyku. Predstavenie k MDD

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Prehliadka hvezdárne

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Veľký okruh SJ

I. Veľký okruh, prehliadka v slovenskom jazyku

Veľký okruh CJ

I. Veľký okruh, prehliadka v cudzom jazyku.

Veľký okruh CJ

I. Veľký okruh, prehliadka v cudzom jazyku.

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Overené časom II.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby otvára druhú výstavu z cyklu Overené časom....

Farbené do modra

Ústredie ľudovej umeleckej výroby pripravilo pre obdivovateľov modrotlače rei...

INDIGO&DECORUM

Autorská výstava INDIGO&DECORUM Kateřiny Žaluďovej je dôkazom toho, že tr...

Expo židovskej kultúry

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami...
1 2 3