OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Prehliadka SÚH

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

CARMEN

balet

Čarodejník z krajiny OZ

Slávna rozprávka ako tanečné divadlo

NAŠI furianti

ČINOHRA

ORBIS PICTUS

Obrazy sveta, podoby života

Netrpezlivosť srdca

Nesentimentálny príbeh o osobnej a spoločenskej skúsenosti ,, POZOR ! Vstup d...

Pygmalion

Slávna literárna predloha muzikálu My Fair Lady Mládeži do 15 rokov nevhodné.

Sára Salkházi

činohra ,,POZOR ! PO ZAČIATKU PREDSTAVENIA VSTUP DO HĽADISKA NIE JE MOŽNÝ .

TOM, DICK A HARRY

činohra
1 2 3 4 5