OD:
DO:

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

Vzdelávacie a kultúrne podujatia zamerané na prezentáciu a oboznámenie žiakov...

Voľná nedeľa

Prvá voľná nedeľa v mesiaci

Tvorivé dielne v GDM

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Pamatna vystava SM 1.nedela

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Pamätná výstava MS

Pamätná výstava prezentuje život a kariéru jedného z najčítanejších spisovate...

Prehliadka SÚH

Program v planetáriu spojený s prehliadkou expozície múzea Mikuláša Konkolyho...

Luskáčik

balet

Tu prežil...

Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov je jeden z tých nezvy- čajných projekto...

Podivuhodné dejiny umenia

Interaktívna inštalácia venovaná všetkým, ktorí sa chcú zoznámiť s históriou ...

VOJTECH BORECKÝ. PULZ FARIEB

8. júna 2021 o 14.00 hod. bude vo výstavnej sieni SNM - Múzea ukrajinskej kul...

LEGENDARIUM 2021. Severovýchod Slovenska.

Súťaž trvá od 25. 6. 2021 - 12. 9. 2021

Labutie jazero

Klasický balet v troch dejstvách

Stála expozícia

Stála expozícia Múzea holokaustu v Seredi zachytáva riešenie Židovskej otázky...
1 2