Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Štátna filharmónia Košice

M - 2. VIANOČNÝ KONCERT

18.12.2022, nedeľa, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 14,00 EUR I. zóna

 • 13,00 EUR II. zóna

 • 12,00 EUR III. zóna

 • 18,00 EUR Lóža

 • 13,00 EUR Prístavky

1
5
6
7
8
11
10
5
4
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
12
32
13
33
34
35
36
37
38
21
41
51
12
22
42
52
13
23
43
53
14
24
44
54
5
15
25
45
55
6
16
26
56
7
17
27
57
8
18
28
58
9
19
29
59
10
20
30
60
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
PÓDIUM

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR