Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

ILÚZIE

5.6.2022, nedeľa, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 15,00 EUR 1. kategoria

 • 15,00 EUR Blokované

 • 15,00 EUR Úradne predajné

 • 15,00 EUR Úradne nepredajné

 • 15,00 EUR 2. kategória

 • 15,00 EUR Imobilní

8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
16
16
16
16
16
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
JAVISKO

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR