Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

RUKOPISY MAJSTROV

2.6.2022, štvrtok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 27,00 EUR 1. kategória

 • 22,00 EUR 2. kategória

 • 12,00 EUR 3. kategória

 • 27,00 EUR 1.kat. Úradne nepredajné

 • 22,00 EUR 2.kat. Úradne nepredajné

 • 27,00 EUR 1.kat. Úradne predajné

 • 37,00 EUR VIP

 • 37,00 EUR VIP Úradne nepredajné

 • 5,00 EUR VIP Imobilní

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
19
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
19
20
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
III
I
II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
III
IV
V
VI
VII

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR