Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

RUSALKA

15.12.2021, streda, 11:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 10,00 EUR 1. kategória

 • 9,00 EUR 2. kategória

 • 8,00 EUR 3. kategória

 • 10,00 EUR 1.kat. Úradne nepredajné

 • 9,00 EUR 2.kat. Úradne nepredajné

 • 10,00 EUR 1.kat. Úradne predajné

 • 13,00 EUR VIP

 • 13,00 EUR VIP Úradne nepredajné

 • 13,00 EUR VIP Imobilní

 • 8,00 EUR 3.kat ÚN

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR