Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

RUSKÉ DENNÍKY

16.10.2021, sobota, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 17,00 EUR 1. kategória

 • 14,00 EUR 2. kategória

 • 9,00 EUR 3. kategória

 • 17,00 EUR 1.kat. Úradne nepredajné

 • 9,00 EUR 3.kat. Úradne nepredajné

 • 17,00 EUR 1.kat. Úradne predajné

 • 9,00 EUR 3.kat. Imobilní

 • 27,00 EUR VIP

 • 27,00 EUR VIP ÚN

 • 27,00 EUR VIP ÚP

3
9
5
5
14
9
1
10
14
1
V
VI
VII
VIII
IX
X
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR