Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenská filharmónia

AB1 - RAJTER, BEETHOVEN, ČAJKOVSKIJ

22.10.2021, piatok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 12,00 EUR 2. kategória

  • 15,00 EUR 1. kategória

3
4
7
8
11
1
2
3
4
12
1
2
5
6
11
12
1
6
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
2
6
7
9
3
6
7
10
11
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
10
9
6
5
2
1
10
8
7
4
3
12
11
10
9
6
5
4
2
1
8
7
6
3
2
1
7
6
5
2
1
9
8
6
3
2
10
9
8
5
4
1
8
6
5
2
1
10
9
8
7
4
3
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
10
2
3
1
2
3
4
5
8
9
3
6
7
10
1
4
6
8
9
2
5
7
9
11
1
3
4
6
8
9
10
2
4
5
7
8
11
1
5
6
9
10
12
1
2
3
4
7
8
11
12
1
5
6
9
11
12
8
7
6
5
2
1
6
5
4
3
2
1
10
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
10
9
8
6
5
2
1
12
11
10
7
4
3
9
8
6
5
2
1
11
10
7
6
3
2
1
9
8
4
8
7
6
5
3
2
1
12
11
10
9
7
4
3
12
11
8
6
5
2
1
3
2
1
3
2
1
3
3
4
2
3
6
7
10
11
12
15
12
13
14
11
12
14
15
16
13
14
11
13
15
16
3
10
13
14
1
6
7
2
3
5
6
1
2
5
6
7
1
4
9
4
5
6
7
10
1
2
8
9
10
5
6
9
10
1
2
5
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
V
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
3
2
1
I
II
III
IV
V
VI
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Javisko

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Blokované

  • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR