Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 8,00 EUR III.Zóna

  • 10,00 EUR II.Zóna

  • 12,00 EUR I.Zóna

12
10
6
11
13
11
11
7
12
12
14
12
12
8
13
15
13
13
9
14
16
14
14
10
15
17
15
15
16
16
18
16
16
17
17
17
17
17
19
17
17
18
18
20
18
20
18
20
18
19
21
19
19
21
19
21
19
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
3
3
2
3
4
3
4
5
5
6
4
1
2
3
4
5
6
3
4
1
2
3
4
3
4
3
1
2
3
4
5
6
9
10
11
1
2
12
13
16
17
18
19
4
7
8
9
9
10
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
I
II
III
JAVISKO
VPRAVO
PRÍZEMIE
VĽAVO
1.POSCHODIE - LÓŽE
VPRAVO
VĽAVO
2.POSCHODIE - BALKÓN
VPRAVO
VĽAVO

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Blokované

  • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR