Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

PROJEKT 1918

9.1.2020, štvrtok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 17,00 EUR 1. kategória

 • 14,00 EUR 2. kategória

 • 9,00 EUR 3. kategória

 • 5,00 EUR 4. kategória

 • 17,00 EUR 1.kat. Úradne nepredajné

 • 17,00 EUR 1.kat. Úradne predajné

 • 9,00 EUR 3.kat. Imobilní

 • 14,00 EUR 2.kat. Úradne nepredajné

3
4
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
22
23
24
25
2
3
4
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
23
23
24
25
24
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
12
13
14
1
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
1
1
2
2
3
3
4
5
8
16
17
18
1
2
3
4
18
1
3
3
6
13
14
15
16
17
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
1
1
2
4
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
12
14
15
16
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
V
VI
VII
VIII
IX
X
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XI
XII
XIII
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
VI
VII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VI
V
VII
VI
V
Javisko

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR