Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Štátne divadlo Košice

REMESELNÍCI

14.2.2020, piatok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 15,00 EUR 1. kategória

 • 12,00 EUR 2. kategória

 • 8,00 EUR 3. kategória

 • 4,00 EUR 4. kategória

 • 15,00 EUR PREZIDENTSKÝ BALKÓN

 • 10,00 EUR 1. kategória B

 • 6,00 EUR 2. kategória B

 • 4,00 EUR 3. kategória B

1
1
1
5
5
4
3
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
2
2
3
1
2
5
3
6
4
8
7
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
VI
V
IV
III
II
I
VII
VI
V
IV
III
II
I
VII
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VII
VI
V
IV
III
II
I
VII
VI
V
IV
III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Javisko

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR