Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

ZAMATOVÉ POSOLSTVO

19.11.2019, utorok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 15,00 EUR 1. kategória

 • 12,00 EUR 2. kategória

 • 9,00 EUR 3. kategória

 • 6,00 EUR 4. kategória

 • 15,00 EUR 1. kat. Úradne nepredajné

 • 15,00 EUR 1. kat. Úradne predajné

 • 12,00 EUR 2. kat. Úradne nepredajné

 • 15,00 EUR 1. kat. Imobilní

5
5
6
1
2
3
3
2
1
1
1
2
2
3
5
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
11
12
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
1
12
2
13
3
14
4
5
8
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
I
II
III
III
IV
V
VI
I
II
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I
II
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I
II
III
IV
V
VI
VII
II
IV
VI
VII
V
I
III
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR