Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

PROJEKT 1918

13.12.2019, piatok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 17,00 EUR 1. kategória

 • 14,00 EUR 2. kategória

 • 9,00 EUR 3. kategória

 • 5,00 EUR 4. kategória

 • 17,00 EUR 1.kat. Úradne nepredajné

 • 9,00 EUR 3.kat. Úradne nepredajné

 • 17,00 EUR 1.kat. Úradne predajné

 • 9,00 EUR 3.kat. Imobilní

18
19
20
21
19
20
1
17
19
19
23
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
8
9
10
V
VI
VII
VIII
IX
X
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
VI
VII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VI
V
VII
VI
V
Javisko

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR