Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Štátna filharmónia Košice

M - ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU TRANS/MISIE

14.9.2019, sobota, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 5,00 EUR I. zóna

  • 5,00 EUR II. zóna

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
2
3
3
4
1
4
5
2
5
6
6
7
8
5
9
6
10
17
16
16
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
5
4
4
3
3
2
1
16
15
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
10
9
7
6
6
5
5
4
4
3
1
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
1
1
2
4
4
5
6
7
7
6
7
8
7
9
8
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
1
2
3
4
5
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
6
8
9
7
8
3
6
7
5
6
4
5
3
4
2
3
1
2
1
7
9
10
7
8
8
9
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
16
15
14
13
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
1
11
21
31
2
12
22
32
3
13
23
33
4
14
24
34
5
15
25
35
6
16
26
36
7
17
27
37
8
18
28
38
9
19
29
39
10
20
30
40
1
11
21
31
41
51
2
12
22
32
42
52
3
13
23
33
43
53
4
14
24
34
44
54
5
15
25
35
45
55
6
16
26
36
46
56
7
17
27
37
47
57
8
18
28
38
48
58
9
19
29
39
49
59
10
20
30
40
50
60
II
I
III
II
I
III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
PÓDIUM

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Blokované

  • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR