Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

POPOL A VÁŠEŇ

16.10.2019, streda, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 11,00 EUR 1. Kategória

 • 11,00 EUR Blokované

 • 11,00 EUR Úradne predajné

 • 11,00 EUR Úradne nepredajné

 • 11,00 EUR Imobilní

 • 11,00 EUR 2. Kategória

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
16
16
16
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
11
10
9
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
IV
III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
IV
III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
JAVISKO

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR