Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

ANTIGONA

6.10.2019, nedeľa, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 17,00 EUR 1. kategória

 • 14,00 EUR 2. kategória

 • 9,00 EUR 3. kategória

 • 5,00 EUR 4. kategória

 • 17,00 EUR 1.kat. Úradne nepredajné

 • 9,00 EUR 3.kat. Úradne nepredajné

 • 17,00 EUR 1.kat. Úradne predajné

 • 9,00 EUR 3.kat. Imobilní

10
12
12
13
14
14
15
17
17
18
11
12
13
19
12
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
1
2
3
10
3
4
5
V
VI
VII
VIII
IX
X
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Blokované

 • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR