Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenská filharmónia

M3 - WIDMANN, TÜÜR, MARTINČEK, FUENTE

8.11.2019, piatok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 8,00 EUR 2. kategória

  • 11,00 EUR 1. kategória

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
4
3
2
1
7
6
5
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
4
4
4
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15
16
11
12
13
14
15
16
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
V
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
3
2
1
I
II
III
IV
V
VI
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Javisko

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Blokované

  • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR