Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

TULÁK CHAPLIN

14.2.2020, piatok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 25,00 EUR 1. kategória

  • 20,00 EUR 2. kategória

  • 10,00 EUR 3. kategória

  • 25,00 EUR 1.kat. Úradne predajné

1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
1
1
2
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
III
I
II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
III
IV
V
VI
VII

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Blokované

  • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR