Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

ELITY

15.11.2018, štvrtok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 17,00 EUR 1. kategória

  • 14,00 EUR 2. kategória

  • 9,00 EUR 3. kategória

  • 5,00 EUR 4. kategória

  • 17,00 EUR 1.kat. blokované

  • 9,00 EUR 3.kat. blokované

  • 17,00 EUR 1.kat. úradné predajné

  • 9,00 EUR 3.kat. imobilní

2
8
12
12
13
22
23
6
10
21
22
23
24
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5