Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 8,00 EUR III.Zóna

  • 10,00 EUR II.Zóna

  • 12,00 EUR I.Zóna

12
12
13
11
13
11
14
12
14
12
15
13
15
13
14
16
14
16
14
16
14
15
15
17
15
17
15
17
15
16
16
18
16
16
16
18
16
18
16
17
17
19
17
17
17
19
17
19
17
18
18
18
20
18
18
18
20
18
20
19
21
19
19
19
21
20
20
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
3
3
4
3
1
2
3
3
4
3
4
3
3
3
4
7
8
9
10
11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
7
7
8
8
9
9
9
10
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
I
II
III
JAVISKO
VPRAVO
PRÍZEMIE
VĽAVO
1.POSCHODIE - LÓŽE
VPRAVO
VĽAVO
2.POSCHODIE - BALKÓN
VPRAVO
VĽAVO

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Nedostupné

  • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR