Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

ANTIGONA

26.9.2018, streda, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 17,00 EUR 1. kategória

 • 14,00 EUR 2. kategória

 • 9,00 EUR 3. kategória

 • 5,00 EUR 4. kategória

 • 17,00 EUR 1.kat. blokované

 • 9,00 EUR 3.kat. blokované

 • 17,00 EUR 1.kat. úradné predajné

 • 9,00 EUR 3.kat. imobilní

8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
22
23
24
25
22
24
12
13
14
15
16
18
19
20
24
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
7
18
3
18
V
VI
VII
VIII
IX
X
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Nedostupné

 • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR