Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 24,00 EUR 1. pásmo

  • 20,00 EUR 2. pásmo

  • 16,00 EUR 3. pásmo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
5
6
7
8
1
2
1
2
3
7
8
4
3
2
1
2
1
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
2
1
12
11
7
6
5
4
3
2
1
12
11
6
5
4
3
2
1
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
9
8
7
6
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
3
2
3
2
2
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
4
5
6
7
8
9
5
12
13
14
15
1
10
11
12
13
14
15
16
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
3
2
1
I
II
III
IV
V
VI
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
pódium

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Nedostupné

  • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR