Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 5,00 EUR 1. kategória

  • 5,00 EUR 2. kategória

  • 3,00 EUR 3. kategória

  • 3,00 EUR 4. kategória

  • 5,00 EUR 1.kat. blokované

  • 3,00 EUR 4.kat. blokované

  • 5,00 EUR 1.kat. úradné predajné

  • 3,00 EUR 3.kat. imobilní

  • 3,00 EUR 4.kat.imobilní

10
11
12
13
20
7
8
13
14
15
18
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
III
I
II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
III
IV
V
VI
VII

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Blokované

  • Nedostupné

Spolu 0,00 EUR