Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Štátna filharmónia Košice

FRAGILE QUEEN SYMPHONY

15.2.2018, štvrtok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 17,00 EUR I. zóna

 • 16,00 EUR II. zóna

 • 15,00 EUR III. zóna

 • 20,00 EUR Lóža

 • 16,00 EUR Prístavky

4
12
11
10
11
6
1
8
5
1
2
3
21
31
41
51
22
32
42
52
23
33
43
53
24
34
44
54
25
35
45
55
26
36
46
56
27
37
47
57
18
28
38
48
58
19
29
39
49
59
10
20
30
40
50
60
II
I
III
II
I
III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
PÓDIUM

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Nedostupné

 • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR