Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

POLNOČNÁ OMŠA

14.3.2018, streda, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 15,00 EUR 1. Kategória

 • 15,00 EUR Úradné nepredajné miesta

 • 15,00 EUR Úradné predajné miesta

 • 15,00 EUR Blokované miesta

 • 15,00 EUR imobilní

 • 15,00 EUR 2. Kategória

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
IV
III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
IV
III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
JAVISKO

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Nedostupné

 • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR