Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

MERCEDES BENZ

23.2.2018, piatok, 10:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 8,00 EUR 1. kategoria

 • 8,00 EUR Úradné nepredajné miesta

 • 8,00 EUR Úradné predajné miesta

 • 8,00 EUR Blokované miesta

 • 8,00 EUR 2. kategória

 • 8,00 EUR imobilní

4
3
2
1
16
15
14
14
14
13
13
13
10
9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
JAVISKO

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Nedostupné

 • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR