Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

ÚNOS ZO SERAILU

23.3.2018, piatok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 20,00 EUR 1. kategória

  • 15,00 EUR 2. kategória

  • 10,00 EUR 3. kategória

  • 5,00 EUR 4. kategória

  • 20,00 EUR 1. kat. blokované

  • 20,00 EUR 1. kat. úradné predajné

  • 15,00 EUR 2. kat. blokované

  • 20,00 EUR 1. kat. imobilní

1
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
9
1
2
1
2
1
2
1
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
2
3
1
2
3
3
2
2
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
1
2
3
4
4
5
5
6
6
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
16
18
19
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
1
12
12
2
13
13
3
4
5
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
I
II
III
III
IV
V
VI
I
II
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I
II
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
I
II
III
IV
V
VI
VII
II
IV
VI
VII
V
I
III
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Nedostupné

  • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR