Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Štátna filharmónia Košice

„NEDOCENENÍ“ MAJSTRI

15.11.2017, streda, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

  • 10,00 EUR I. zóna

  • 9,00 EUR II. zóna

  • 8,00 EUR III. zóna

  • 13,00 EUR Lóža

1
2
3
4
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
3
4
2
4
5
5
6
6
7
8
9
17
16
16
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
17
16
16
16
15
15
15
15
14
14
14
13
13
13
12
12
11
11
10
9
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
3
4
6
5
7
7
6
7
8
8
8
8
7
8
9
9
9
9
9
8
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
5
8
4
7
3
6
2
4
5
1
3
4
2
3
1
2
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17
16
15
14
13
12
11
II
I
III
II
I
III
II
I
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
I
II
I
II
III
I
II
III
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
PÓDIUM

Vybrať iný dátum

LEGENDA

  • Stav sa načítava

  • V košíku

  • Rezervované

  • Predané

  • Nedostupné

  • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR