Čas vyhradený na rezerváciu: 20:00 min.

Slovenské národné divadlo

NEVESTA HÔĽ

22.6.2017, štvrtok, 19:00 hod.

Správca portálu www.navstevnik.sk si vyhradzuje právo pre neregistrovaných návštevníkov obmedziť množstvo rezervovaných vstupeniek na maximálny počet 4. Na registráciu a kúpu je vyhradený čas 20 minút. Inak sa kúpa/registrácia zruší. Pre registrovaných je čas predĺžený na 30 minút.

Ceny vstupeniek Kategórie vstupeniek

 • 17,00 EUR 1. kategória

 • 14,00 EUR 2. kategória

 • 9,00 EUR 3. kategória

 • 5,00 EUR 4. kategória

 • 17,00 EUR 1.kat. úradné predajné

8
9
10
11
19
20
21
22
23
24
25
6
10
11
17
18
19
21
22
23
24
25
24
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
16
17
18
19
19
20
21
22
23
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
23
1
1
1
1
15
V
VI
VII
VIII
IX
X
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Vybrať iný dátum

LEGENDA

 • Stav sa načítava

 • V košíku

 • Rezervované

 • Predané

 • Nedostupné

 • Nedostupné cez portál

Spolu 0,00 EUR