Bratislavské hudobné slávnosti | Vstupné a zľavy


V prípade, že máte nárok na zľavnené vstupné (študenti, dôchodcovia, držitelia ŤZP), kontaktujte, prosím, pokladnicu. Zľavnené vstupenky je možné zakúpiť len v pokladnici Slovenskej filharmónie.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.
Attention: refund of admission is possible only in case of change of date or cancellation of concert.