Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | Vstupné a zľavy


ŠVK - Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
VSTUPNÉ
Expozície múzea Dospelí Deti, študenti, dôchodcovia

Múzeum - Domov múz 1,50 € 1 €
Ľudové hudobné nástroje 1,50 € 1 €
Bábkarský salón 1,50 € 1 €
Návšteva všetkých 3 expozícií 3 € 2 €
Pamätný dom JGT v Tajove 2€ 1,50 €
Pamätná izba P. Tonkoviča v Podkoniciach 1 € 1 €

Špecializované lektorské programy Dospelí Deti, študenti, dôchodcovia
Ohlásené u kurátorov 2 € 1 €

Prehliadky cintorínov so sprievodným slovom* Dospelí Deti, študenti, dôchodcovia
Trvanie prehliadky cca 45 min. 2€ 1 €


*Evanjelický cintorín na Lazovnej ulici a Rímsko‐katolícky cintorín na Námestí Štefana Moysesa

 

Voľný vstup:
Držitelia preukazov ZMS
Členovia ICOM
Držitelia preukazu ZŤP so sprievodom