Múzeum Slovenského národného povstania | Vstupné a zľavy


Vstupné - Stála expozícia Múzea SNP

Druh vstupenky Cena v €
Dospelí 2,00
Žiaci, študenti (ISIC, ITIC, EURO <26) 1,00
Dôchodcovia 0,70
Deti do 6 rokov bezplatne
Člen SZPB a Klubu priateľov Múzea SNP bezplatne
Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S bezplatne
Lektorovanie v slovenskom jazyku 7,00
Lektorovanie v cudzom jazyku (EN, DE, RU) 10,00
Fotografovanie, video 2,50


Entrance fee - The stable exposition

Kind of ticket Price in €
Adults 2,00
Students (ISIC, ITIC, EURO <26) 1,00
Seniors 0,70
Children under the age of 6 free
Handicapped persons free
Guide in Slovak language 7,00
Guide in foreign language (EN, DE, RU) 10,00
Camera, video 2,50

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do expozície zadarmo.

The first Sunday in each month the entrance is free.