Slovenská ústredná hvezdáreň | Vstupné a zľavy


Všeobecné informácie o vstupnom a zľavách

október - marec
Hromadné vstupy (vopred objednané skupiny):
pondelok - piatok: o 9:00, o 11:00 a o 13:30

Individuálne vstupy:

piatok: o 18:00 - Program v planetáriu pre individuálnych návštevníkov.
V prípade priaznivého počasia (jasno) po programe v planetáriu možnosť pozorovania oblohy ďalekohľadom. Pozorovanie je vhodné pre deti staršie ako 6 rokov.
sobota, nedeľa, štátne sviatky - zatvorené

 

apríl - jún, september
Hromadné vstupy (vopred objednané skupiny):
pondelok - piatok: o 9:00, o 11:00 a o 13:30

Individuálne vstupy:

piatok: o 19:30 - Program v planetáriu pre individuálnych návštevníkov.
V prípade priaznivého počasia (jasno) po programe v planetáriu možnosť pozorovania oblohy ďalekohľadom. Pozorovanie je vhodné pre deti staršie ako 6 rokov.
sobota, nedeľa, štátne sviatky - zatvorené


júl - august
Individuálne vstupy:

pondelok - piatok: o 10:00 a o 13:00
sobota, nedeľa, štátne sviatky - zatvorené

 


Vstupné:

Individuálne vstupy:

Dospelá osoba ( múzeum + planetárium) – 3 €
Deti a mládež do 15 rokov, seniori a ZŤP – 1,50 €
Samostatne historická budova ( ďalekohľad ) - 1 €

---------------------------------------------

Komplet ( múzeum, planetárium, hist. budova) dospelá osoba – 3,50 €
deti a mládež do 15 rokov, seniori a ZŤP – 2 €

---------------------------------------------

Rodinné vstupné ( 2 dospelé osoby + 1 dieťa ) - 7 €
+ každé ďalšie dieťa – 1 €

 

Hromadné vstupy:

Komplet ( múzeum, planetárium, historická budova ) deti a mládež do 15 rokov, seniori a ZŤP – 2 €
dospelá osoba – 3 €

 

Platiť je možné aj kultúrnymi poukazmi.

Vstupy pre hromadné exkurzie je potrebné vopred dohodnúť v pracovných dňoch na tel. čísle 035/7602484, 035/2451110, 035/2451111, 035/2451133