Slovenské národné divadlo | Vstupné a zľavy


ZĽAVY V SEZÓNE 2016/2017

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

Činohra SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

HB:

Lakomec

2. a 3. a 4. kategória

Pán Mimo


NB:

 

3. a 4. kategória

Arkádia

Fanny a Alexander

Jana Eyrová

Labyrint a raje Jána Amosa

Madame Bovary

Nevesta hôľ

Nevina

Sissi


Štúdio NB:

 

2.kategória

Bačova žena

Ilúzie

Morálka 2000+

Popol a vášeň

Polnočná omša

Prorok Štúr a jeho tiene

Strach

Úpadok amerického impéria, Invázie barbarov

Zľavy sa nevzťahujú na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Opera SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a zo 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia - Carmen, Nabucco, Čarovná flauta, Arsilda, na detské predstavenia, doobedňajšie predstavenia, Kontinuity, Matiné, na Silvestrovský koncert, premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Balet SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a zo 4. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia Carmen à la Gypsy Devils, Luskáčik, na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

2. Zľavy pre ZŤP a ZŤPS

Činohra, Opera, Balet SND → 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel a vybraných mimoriadnych udalostí.

Imobilní návštevníci majú zvýhodnený vstup za 3 € na všetky predstavenia na miesta vyhradené Smernicou č. 8/2009. Jeden člen sprievodu má nárok na zľavu 50 %.

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 3 € na 3. a 4. kategóriu v čase 1 hodinu až 30 minút pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov: kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks) v pracovný dňoch:

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka.

Činohra SND:
Zľava na predstavenia Činohry SND pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 v časti Zľavy v sezóne 2016/2017.

Opera SND:
Zľava na predstavenia Opery SND pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 v časti Zľavy v sezóne 2016/2017.

Balet SND:

historická budova (HB) 3. kategória: 5,00 €
4. kategória: 3,00 €Sála opery a baletu (NB) 3. kategória: 5,00 €
4. kategória: 3,00 €


5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) v pracovných dňoch:

Činohra SND:

sála činohry (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

10,00 €

2. kategória:

7,00 €

3. kategória:

5,00 €

4. kategória:

4,00 €

štúdio (NB)

8,00 €

 

Opera a Balet SND:

sála opery a baletu (NB)

historická budova (HB)

1. kategória:

5,00 €

2. kategória:

5,00 €

3. kategória:

3,00 €

4. kategória:

3,00 €

Zľava sa nevzťahuje na premiéry a večerné predstavenia (po čase 16.00 hod.).
Zľava sa nevzťahuje na doobedňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.

6. Rodinná vstupenka

Rodinná vstupenka je skupinový typ zľavy, ktorá je určená pre rodiny s deťmi. Skupinovú zľavu vo výške 15 % si môže uplatniť zákazník na repertoárové predstavenie SND vo všetkých kategóriách sedenia - neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).
Podmienkou uplatnenia zľavy pri nákupe vstupeniek je počet dospelých osôb, ktorý nesmie prevýšiť počet detí v skupine s výnimkou trojčlennej skupiny, kde môžu byť dvaja dospelí a jedno dieťa. Počet detí v skupine nie je obmedzený. Vek detského návštevníka je ohraničený 17 rokmi vrátane.

7. Množstvová zľava

Činohra SND → nad 100 ks vstupeniek zľava 5 %

Balet a Opera SND → nad 20 ks vstupeniek zľava 2 %
nad 30 ks vstupeniek zľava 3 %
nad 40 ks vstupeniek zľava 4 %
nad 50 ks vstupeniek zľava 5 %
nad 100 ks vstupeniek zľava 8 %

8. Mimoriadne zľavy - podľa stavu predaja vo výnimočných prípadoch schvaľuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.

9. Voľné vstupenky (vstupenky so 100 % zľavou) schvaľuje generálny riaditeľ a riaditeľ príslušnej organizačnej zložky v zmysle Smernice č. 7/2012.