Kino Lumière/SFÚ | Vstupné a zľavyRezervuje si vstupenku v štandardnej cene, prípadnú zľavu si uplatníte v pokladni kina pri platbe vstupenky.

  • Štandardné projekcie, premiéry, novinky: 4,00 €/3,00 €*
  • €urópske filmy za €uro: 1,00 €
  • Filmotéka, Vlak zvaný film: 3,00 €/2,00 €*
  • Detská filmotéka: 1,00 € pre deti a mládež do 15 rokov
  • Pieseň mora: 2 € pre deti a mládež do 15 rokov
  • Filmotéka - Double Bill (obe predstavenia): 4,00 €/3,00 €*

 

*Zvýhodnené vstupné sa vzťahuje na držiteľov preukazov FK 2015, seniorov, ZŤP, ZŤPs.

  • FK preukazy 2015 sú v predaji v pokladni kina za 3,00 €.
  • Akceptujeme kultúrne poukazy Ministerstva kultúry 2015 s označením KINO.