Štátny komorný orchester Žilina | Vstupné a zľavy


PREDAJ  VSTUPENIEK:
Rezervácie: tel. + 421 41 2451111, e-mail: vstupenky@skozilina.sk
Jednotlivé vstupenky je možné rezervovať alebo priamo zakúpiť online na www.navstevnik.sk, zľava pri online nákupe nie je možná.
Všetky vstupenky je možné uhradiť aj Kultúrnymi poukazmi.
Pokladňa (informačná kancelária ŠKO), Dolný Val 47 je otvorená  počas celej sezóny v pracovných dňoch od 7.00 - 18.00, v deň koncertu do 18.50 hod.
Vstupenky na matiné pre deti a rodičov si môžete kúpiť aj hodinu pred koncertom priamo pred sálou vo foyeri na prízemí Domu umenia Fatra.

 


Platba jednotlivých vstupeniek je možná hotovosťou, platobnou kartou aj kultúrnymi preukazmi.

zľavy na jednotlivé vstupenky (po predložení príslušného dokladu):

40% zľava :
- študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
-držitelia karty Euro 26, ISIC, ITIC
-dôchodcovia nad 62 rokov
- hromadné písomné objednávky od 10 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
50% zľava :
-držitelia ZŤP s ZŤPS
-študenti všetkých typov škôl umeleckého zamerania
-hromadné písomné objednávky od 10 ks pre školy umeleckého zamerania