Bratislava Music Festival | Admission and Discounts


Vrátenie vstupného za zrušené koncerty je možné najneskôr do 13 mesiacov od termínu zrušeného koncertu.

 

Vstupenky môžete vrátiť v Pokladnici Slovenskej filharmónie, v budove Reduty, na námestí E. Suchoňa v Bratislave.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom portálu Návštevník.sk, môže požiadať o vrátenie peňazí nasledujúcim spôsobom:

• Priamo v pokladnici SF s vytlačenými vstupenkami
Mailovou formou/ mailom na adrese vstupenky.bhs@filharmonia.sk.
K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. Takisto je potrebné aj doloženie detailu transakcie (výpis z internetbankingu), v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum a číslo účtu platcu (celý IBAN). Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

 


If the tickets were purchased online through the Portal Navstevnik.sk, you can request for a refund as follows:


• Directly at the Slovak Philarmonic Ticket Office presenting tickets printed.
• By e-mail at vstupenky.bhs@filharmonia.sk


Refund requests must be accompanied by tickets, preferably in PDF form along with the transaction detail confirmation - from internetbanking, clearly indicating the amount, date and account number of the payer (the whole IBAN, BIC/SWIFT code).


The payment will be transferred to your account number provided.


Refund of the entrance fee for canceled concerts is possible no later than 13 months from the date of the canceled concert.

 

Otváracie hodiny pokladnice:

Pondelok           09.00-14.00
Utorok - Piatok   13.00-19.00


+ hodinu pred začiatkom koncertu

V prípade, že máte nárok na zľavnené vstupné (študenti, dôchodcovia, držitelia ŤZP), kontaktujte, prosím, pokladnicu. Zľavnené vstupenky je možné zakúpiť len v pokladnici Slovenskej filharmónie.

Pozor: vrátenie vstupného je možné iba v prípade zmeny termínu alebo zrušenia koncertu.
Attention: refund of admission is possible only in case of change of date or cancellation of concert.