Slovenské národné divadlo | Vstupné a zľavy


ZĽAVY V SEZÓNE 2021/2022
1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov
ČINOHRA SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:
Nová budova SND
Antigona 3. kategória
Bál
Dnes večer nehráme
Divadelný román
Kubo
Ruské denníky
Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)
Vojna a mier
Salemské bosorky
Štúdio, nová budova SND
Bačova žena 2. kategória
Čaj a apokalypsa
Glengarry Glen Ross
Hriech/Její pastorkyňa
Chaos
Ilúzie
Láskavé bohyne
Leni
Matka
Mercedes Benz
Ostrov
Pohreb alebo svadba - čo skôr?
Polnočná omša
Popol a vášeň
Špina
Vedľajšie účinky
Vysoká škola diváckeho umenia
Zľava sa nevzťahuje na premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

OPERA SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. a 4. kategórie
Zľava sa nevzťahuje na predstavenia:
Dido a Aeneas / Zuzanka Hraškovie


Zľava sa nevzťahuje na detské predstavenia, dopoludňajšie predstavenia, silvestrovské predstavenia (31. 12.), premiéry, derniéry predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).
BALET SND → 50 % z ceny vstupenky na miesta z 3. kategórie
Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, Narodil sa chrobáčik, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predpremiéry, generálky, premiéry, detské predstavenia, predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ Centra marketingu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).
Zľavy na predstavenia Opery SND, Baletu SND a Činohry SND nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými zľavami ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné predstavenia uvedené v pokladniciach SND).
2. Zľavy pre ZŤP/ZŤPS a imobilných návštevníkov
ZŤP a ZŤPS: 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí a dopoludňajších predstavení (podľa bodu 5 tohto článku, ktoré už majú upravený cenník).
Imobilní návštevníci: majú zvýhodnený vstup za 5 € na všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí, na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.
SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 3/2018 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, že imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 3/2018, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.
3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia
Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 5 € v čase 1 hodinu pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).
Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).


Túto zľavu nie je možné uplatniť na vopred rezervované vstupenky.
Miesta v sále určuje službukonajúca pracovníčka v pokladnici na základe vlastného uváženia a časového limitu do predstavenia.

 

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks)

 

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka pre pedagóga. Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 tejto Prílohy Zľavy v sezóne 2021/2022.


5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) - bez možnosti zliav

Činohra SND


Sála činohry (NB)
VIP 13 €
1. kategória 10 €
2. kategória 7 €
3. kategória 5 €
Štúdio (NB) 8 €
Činohra SND: detské predstavenia cez týždeň
Detské predstavenia (NB) VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Ako sa Lomidrevo stal kráľom 7 € 7 € 6 € 5 €
Nebojsa 7 € 7 € 6 € 5 €
Činohra SND: detské predstavenia cez víkendy a školské prázdniny
Detské predstavenia (NB) VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Ako sa Lomidrevo stal kráľom 18 € 13 € 11 € 8 €
Nebojsa 18 € 13 € 11 € 8 €

Opera SND: v pracovných dňoch
Nová budova VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat.
Bohéma 13 € 10 € 9 € 8 € 6 €
Čert a Káča 7 € 7 € 6 € 5 €
Don Giovanni 13 € 10 € 9 € 8 € 6 €
Rusalka 13 € 10 € 9 € 8 €
Opera SND: detské predstavenia v pracovných dňoch
Detské predstavenia (NB) VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat.
Veľká doktorská rozprávka 7 € 7 € 6 € 5 € 4 €
Rozprávka o šťastnom konci 7 € 7 € 6 € 5 € 4 €

Neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov.

 


Opera SND: predstavenia cez víkend
Nová budova VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat.
Čert a Káča 18 € 13 € 11 € 8 € 6 €

 

Balet SND: detské predstavenia v pracovných dňoch (neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov a školských prázdnin)

- začiatok predstavenia po 16.00 hod.

Detské predstavenia (NB) VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Narodil sa chrobáčik 32 € 22 € 17 € 7 €
Luskáčik 34 € 22 € 18 € 12 €
- začiatok predstavenia do 16.00 hod.
Detské predstavenia (NB) VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Narodil sa chrobáčik 21 € 11 € 8 € 6 €
Luskáčik 21 € 11 € 8 € 6 €
Balet SND: v pracovných dňoch (neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov a školských prázdnin)

Nová budova VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci 21 € 11 € 8 € 6 €
Nižinskij - Boh tanca 21 € 11 € 8 € 6 €
Korzár 21 € 11 € 8 € 6 €
Labutie jazero 21 € 11 € 8 € 6 €
Tulák Chaplin - pocta géniovi 21 € 11 € 8 € 6 €
Popoluška 21 € 11 € 8 € 6 €
Don Quijote 21 € 11 € 8 € 6 €

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po 16.00 hod.).
Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.